Masterclass Professionele Interventiekracht / 2, 3 november en 7, 8 december 2018

Masterclass Professionele Interventiekracht

Masterclass Professionele Interventiekracht; effectief strategisch adviseren bij complexe vraagstukken

Vrijdag en zaterdag 2 en 3 november 2018 en vrijdag en zaterdag 7 en 8 december 2018

Nieuwe opgaven, nieuw gedachtengoed    

Neem de tijd om te verdiepen

Communicatie is een complex vakgebied. Het vraagt veel van je als adviseur om je gesprekspartners mee te nemen in dat wat er nodig is om effectief te kunnen zijn. Juist daar gaat deze masterclass over. Wie ben jij en wat voor woorden geef je aan jouw visie op het vak en daarmee aan de opgaven van jouw organisatie. Je kunt zoveel meer halen uit een gesprek, als je je bewust bent van wie jij bent en wat de ander nodig heeft om jou te begrijpen. 

De leefwereld centraal ook bij jouw opdrachtgever

Als je de leefwereld van jouw opdrachtgever meer centraal zet dan de opdracht zelf, ontdek je wat er achter de vraag zit. Welke belangen spelen mee? Wie of wat heeft invloed op de vraag en de gekozen oplossing? Het leren meedenken met de ander vraagt om een andere houding.  Een mindset gericht op wat het vraagstuk in de breedte betekent. Leer vanuit verschillende perspectieven mee te denken en te werken aan een gedragen advies.

 Dit is zo essentieel omdat de (interne) opdrachtgevers van jou vragen om:

– proactief ontwikkelingen te duiden en erop te anticiperen.

– relaties te bouwen tussen de organisatie en stakeholders.

– taaie vraagstukken te doorgronden en te komen met adequate oplossingen waar een heldere onderbouwing aan ten grondslag ligt.

De rijkdom van de psychologie van communicatie 

In deze masterclass krijg je nieuwe inzichten over de werking van communicatie. Je start bij de organisatie. Wat is haar grondhouding en hoe kun je die analyseren. Je leert vanuit deze startpositie te kijken naar je omgeving en de groeperingen waar je mee wilt communiceren. Want deze ‘psychologische grondhouding’ bepaalt grotendeels hoe de organisatie met vraagstukken omgaat, waar blinde vlekken ontstaan en wat het logische gedrag is van de mensen die er werken. 

Vanuit verschillende invalshoeken leer je vervolgens te analyseren hoe je het meeste te weten kunt komen van de groeperingen waar je mee wilt communiceren. Zodat je de leefwereld leert kennen en daarmee de houding die de groeperingen hebben ten opzichte van de organisatie en haar beweegredenen.

In de analyse ga je al gebruik maken van de effect bevorderende factoren. Deze zijn opgebouwd uit inzichten uit onder meer de psychologie, werking van het brein, gedrag, filosofie en sociologie.

Je leert communicatiestrategieën uit te denken die specifiek passen bij het vraagstuk. Je kunt de ander inspireren en zo meenemen in je advies.

OPLEIDINGSVISIE

De deelnemers komen uit het communicatievak en spreken dezelfde taal. Wij zorgen voor veel afwisseling tussen theorie, praktijk en ruimte voor reflectie. We nemen de tijd om vanuit verschillende perspectieven naar de opgaves van de deelnemers te kijken. Er is ruimte voor plezier en overpeinzingen. Het leerproces van jou en de groep staat centraal. We creëren die met elkaar. 

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

DAG 1 – 9.30 tot 20.00 uur 

Grondhouding

– Wat verstaan we hieronder?

– Waar heeft het invloed op?

– Hoe kun je dit onderzoeken?

– Analyse op jouw werkpraktijk.

DAG 2 – 9.00 tot 17.00 uur

Leefwereld

– Wat is het verschil tussen intentie en effect? 

– Hoe kun je de leefwereld van de ander onderzoeken?

– Het leren inzetten van effect bevorderende factoren en analyseren van gedrag.

– Het maken van een analyse van de grondhouding versus de leefwereld in jouw eigen werkpraktijk.

DAG 3 – 9.30 tot 20.00 uur

Strategie en interventies

– Functionele en inhoudelijke strategieën verkennen.

– De zeven uitgangspunten voor een strategie op maat leren toepassen.

– Integratie van grondhouding, leefwereld, effect bevorderende factoren en strategieën in je eigen werkpraktijk.

DAG 4 – 9.00 tot 17.00 uur

In de praktijk

– Opbouw van je eigen adviesaanpak

COACHING

Je hebt de mogelijkheid om één uur coaching in te plannen bij één van de twee trainers om je eigen casuïstiek te bespreken. 

LITERATUUR

Boek De Psychologie van communicatie van Gonda Duivenvoorden en Gerald Morssinkhof.

INVESTERING

€ 2.845,00 (0% btw*) voor:

– 2 x 2 aaneengesloten trainingsdagen (totaal 10 dagdelen)

– 2 overnachtingen in een hotel centraal gelegen in het land

– Ontbijt, lunch, 2x diner, koffie en thee

– Certificaat

*De opleiding is beroep kwalificerend en CBKRO gecertificeerd. 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar gduivenvoorden@brainworkcommunicatie.nl. Je ontvangt dan een aanmeldformulier. Na inschrijving ontvang je een bevestiging, contract en leveringsvoorwaarden

VRAGEN of ADVIES

Je kunt voor vragen of advies contact opnemen met de trainer:

Gonda Duivenvoorden op 06-12746431

Download de flyer met informatie over deze masterclass: Informatie over de Masterclass Professionele Interventiekracht 2018

Disclaimer

Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de deelnemers meegedeeld.


Masterclass Professionele Interventiekracht