Welkom op onze website waar je informatie vindt over ons boek, (in-company) trainingen en advisering.

Onze visie

Voor ons staat de ontvanger van de communicatie centraal, die bepaalt het effect van de communicatie in zijn leefwereld. Hoe en wat is afhankelijk van verschillende factoren. In het boek “De Psychologie van Communicatie” inspireren wij de lezers om hiernaar op zoek te gaan. Ook reiken wij handvatten aan om te analyseren waarom mensen in organisaties welke keuzes maken. Dit typeert ‘de grondhouding’ van de organisatie. Je maakt hiermee inzichtelijk hoe de zender denkt en handelt. Wanneer je de leefwereld van de ontvanger scherp in beeld hebt en je kent de grondhouding van je organisatie, kun je beargumenteren welke strategieën de ontvanger helpen om jou te begrijpen en te handelen in zijn of haar voordeel.

Onze droom

We willen graag mensen inspireren die net als wij geloven dat communicatie tussen mensen geen eenvoudig en enkelvoudig proces is. Die bereid zijn om dit te erkennen en op onderzoek uit gaan naar wat er wel en niet werkt voor de ontvanger.

Het boek beschrijft ons gedachtengoed aan de hand van onderzoeken, theorieën en ervaringen in de praktijk van onze deelnemers in opleidingen/trainingen en bij onze opdrachtgevers. De uitvoering vraagt om oprechte interesse in de ander. Hiervoor steek je kostbare tijd in een goede analyse om te ontdekken wat er voor de ontvanger echt toe doet. Om je te helpen hebben we een aantal diagnose-instrumenten op deze site gezet om te downloaden. Op deze manier kun je onderbouwen waarom je welke strategie kiest.

In onze trainingen willen wij vakgenoten inspireren en helpen om te analyseren en stevig te adviseren. Zo werken wij aan onze droom om van communicatie een vak te maken dat staat voor zelfreflectie, luisteren, honoreren en leren van haar ontvangers om er als organisatie toe te doen.

Gonda Duivenvoorden &
Gerald Morssinkhof

Op het moment dat je als mens communiceert vormen zich percepties. Hoe mooi is het dat dit van mens
tot mens verschillend is. Wanneer we dit weer leren omarmen, kunnen we mensen zelf laten ontdekken
wat ze nodig hebben om te stralen. Iedere dag leer ik van wat mensen bindt en in beweging brengt.
Hoe fascinerend is de dynamiek tussen een organisatie en haar stakeholders? Wat is op basis van
onderzoek voorspelbaar in gedrag? En waar is oprechte nieuwsgierigheid de sleutel tot bouwen en
behouden van een relatie?

Gonda Duivenvoorden – Brainwork communicatie coaching training

 

Al jaren geniet ik van mensen en organisaties. Hoe maken zij contact met elkaar? Met verwondering
aanschouw ik de dagelijkse gebeurtenissen, wetende dat er altijd meer is dan je in eerste instantie
denkt of ziet. Elke ontmoeting tussen organisaties en mensen bestaat grotendeels uit onzichtbare
ingrediënten en emoties. Hoe meer je begrijpt van die ‘onderstroom’, hoe groter de kans om met
gerichte interventies het contact betekenisvol voor beide partijen te maken.

Gerald Morssinkhof – Niveau M